Erik Nybøe
Erik Nybøe
12. desember 2022 - tar 3 min å lese

Lettere øving og økt progresjon for GROMS

Erfaringer fra et mannskor

GROMS er ett relativt ferskt mannskor med litt utradisjonell stil. De aller fleste av oss er ikke kjent med noter fra tidligere så vi startet opp ganske tidlig med bruk av stemmevise noter og utstrakt bruk av lydfiler til øving. Disse lå da tilgjengelig på vår felles Dropbox og rundt omkring ellers. Etter at ChoirMate åpnet for flere noter på hver sang så har vi fått dekket vårt behov og kan nå legge til både fullt notesett, stemmebaserte noter samt eventuelt tekster (som PDF-fil) til våre sanger, til god hjelp for våre medlemmer.

Mannskoret GROMS

Vi bruker da også innspilte lydfiler for hver enkelt stemme for øving samt at vi legger inn opptak fra øvelser enten tatt i fellesskap eller opptak fra de enkelte medlemmer.

En typisk sang vil da se noe slik ut:

Visning av sang med læreressurser i ChoirMateNotevisning i ChoirMate

Vi har nå en mye enklere tilgang til øvingsmaterialet og merker at medlemmene stiller mer forberedt og det er lettere å kunne gi "lekse" til neste øving. Dirigenten vår har bemerket at progresjonen har mer enn fordoblet seg etter at vi tok i bruk ChoirMate. Det er spesielt bra at man kan gjøre direkte opptak på øvelsene og få lagt raskt inn en lydfil for øving på litt vanskelige deler.

Det er så enkelt at til og med jeg får hørt på og lytta til lydfiler nå...

Alle gutta øver mer både før og mellom øvelsene. Tilbakemeldinger er; Oversiktlig og mye lettere å øve hjemme - lærerikt med noter og lydfiler på samme sted! Vi har blitt de rare gutta som alltid synger i bilen. Eller som Frode 1.tenor sa; Det er så enkelt at til og med jeg får hørt på og lytta til lydfiler nå...

Som vi sier i GROMS - «Hvor vanskelig kan det egentlig være?», og ChoirMate har gjort det ennå enklere for vårs 🎵

Erik Nybøe
Mannskoret GROMS

Les andres erfaringer med ChoirMate