Eirik Stien
Eirik Stien
22. mai 2022 - tar 3 min å lese

Hvorfor lydfiler i Dropbox ikke fungerte for meg

En opplevelse av egenøvingsrutiner som fersk korist

Lydavspilling i Dropbox

Jeg ble først kjent med egen sangglede i voksen alder. Faktisk var det ikke før i 30-årene at jeg ble enig med meg selv om at jeg kunne synge. Etter noen private sangtimer og audition, ble jeg korist i et av Norges største popkor. Og for en døråpner det var!

Koret holdt et relativt høyt nivå, og brukte lydfiler for å tilrettelegge for egenøving hjemme, sammen med noter. Lydfiler hadde ulike opprinnelser; Noen var opptak gjort under fellesøvelse, andre var forhåndsinnspilte av dirigenten eller kjøpt fra en distributør. Og alt øvingsmateriellet ble delt i en lukket Dropbox-mappe av ansvarlige i stemmegruppen min. Høres det kjent ut?

Det er mange grunner hvorfor deling via Dropbox ikke fungerte særlig bra for meg, og her er noen:

  • Hver gang jeg ville øve til en lydfil samtidig som jeg så på PDF-noten fra samme mappe, stoppet lydfilen å spille av!
  • Det tok tid å finne Dropbox-mappen hver gang jeg ville øve på egenhånd. Det ble ofte til at friksjonen ble for stor, og øvingen uteble.
  • Deling av mine egne lydfiler krevde rettigheter i Dropbox jeg ikke hadde, så jeg måtte i stedet sende en e-post med lydfilene vedlagt til en medkorist med tilgang.
  • Dropboxen min var allerede full, så det gikk ikke å lagre øvingsmateriellet til mitt eget område.
  • Det var ofte uoversiktlig når det noen ganger ble lagt ut flere versjoner av både lydfiler og noter - hvilken versjon var den aktuelle?

Altfor ofte kom jeg aldri i gang med egenøving engang

Etter hvert saumfarte jeg Internett etter løsninger som kunne erstatte Dropbox som et bedre egnet øveverktøy for kor, men kunne ikke finne et godt nok produkt.

Med yrke og hobby som systemutvikler tok jeg derfor grep og bygde øvingsverktøyet jeg hadde ønsket meg. Den første versjonen var klar på tampen av 2019, og ble testet blant mine medtenorer. Løsningen muliggjorde å ta opp lydfiler i en app på telefonen, og enkelt dele dem med andre i stemmegruppen. Etter hvert fikk andre stemmegrupper nyss om appen, og plutselig ville hele koret benytte løsningen. Kanskje de hadde merket at stemmegruppen min mestret repertoaret bedre enn tidligere?

Siden da har det virkelig ballet på seg. Flere tusen korister bruker nå appen, som har vokst seg til å bli en komplett tjeneste for å dekke alle behov i et kor. Etter å ha blitt kjent med ChoirMate, påstår mange korister at de aldri kan tenke seg å gå tilbake til lydfiler i Dropbox.

Les andres erfaringer med ChoirMate