Personvern

Sist endret: 13. mars 2022

Oppsummert

 • Dataene dine er trygt lagret hos vår skyleverandør og deles ikke med noen andre uten at du selv velger det
 • Du kan få relevante, hjelpsomme e-poster fra oss rundt bruk av tjenesten

For deg som vil ha detaljene

ChoirMate er en tjeneste som samler alle korbehov på ett sted, og eies av Sounds Good AS.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Sounds Good AS (heretter “Sounds Good”, “vi”, “oss”) behandler personopplysninger om deg (“du”).

Hvilken type personopplysninger vi behandler, og hvorfor

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

De personopplysningene vi behandler om deg som bruker, er:

 • e-postadressen og navnet ditt
 • innhold du selv legger inn i tjenesten
 • informasjon om hvilket abonnement du har

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er at vi skal kunne identifisere deg som bruker, levere tjenesten som avtalt (for eksempel lagre og synkronisere innhold på tvers av enheter du bruker), kommunisere med deg, og forbedre tjenesten.

Sounds Good behandler personopplysninger om deg:

 • når de er nødvendige for å tilby tjenestene våre
 • for å overholde juridiske forpliktelser
 • når vi har berettigede interesser for behandlingen

Hvem deler vi personopplysningene med

Utgangspunktet er at Sounds Good ikke deler personopplysninger med noen. Vi deler bare personopplysningene dine hvis det er helt nødvendig, og i så fall så lite som mulig.

Vi deler personopplysninger med politi, domstoler eller andre offentlige myndigheter som har hjemmel til å anmode om utlevering.

I tillegg deler vi personopplysninger med følgende leverandører for å kunne levere tjenesten:

Google Cloud Firestore og Google Cloud Storage

Opplysninger
Alt innhold du selv legger inn i tjenesten (eks. lydfiler, noter og meldinger)
Hvorfor brukes den?
For backup og synkronisering av data på tvers av enheter. Delbart innhold som lydfiler og meldinger må lagres her for at andre brukere skal kunne få tilgang
Hvor er opplysningene lagret?
i Europa

Google Firebase Authentication

Opplysninger
E-postadresse og navn
Hvorfor brukes den?
For å identifisere deg som bruker
Hvor er opplysningene lagret?
i USA

Google Firebase Crashlytics

Opplysninger
Telefonmodell, operativsystem, logg av bruk i tidsrommet feil oppstår. Personlig innhold sendes aldri med.
Hvorfor brukes den?
For å besitte nødvendig datagrunnlag til å rette feil som oppstår i tjenesten
Hvor er opplysningene lagret?
i USA

Stripe

Opplysninger
Navn, adresse, e-post, betalingskort om ønskelig
Hvorfor brukes den?
For å støtte abonnement og betaling av tjenesten
Hvor er opplysningene lagret?
i USA under følgende retningslinjer for personvern

Mailchimp

Opplysninger
Navn, e-post, kortilknytning
Hvorfor brukes den?
For å distribuere relevant informasjon til abonnenter om ChoirMate
Hvor er opplysningene lagret?
i USA

Sendgrid

Opplysninger
E-postadresse og navn
Hvorfor brukes den?
For å sende transaksjonsbasert e-post på forespørsel fra bruker eller tjeneste
Hvor er opplysningene lagret?
i USA

Google Cloud BigQuery

Opplysninger
Telefonmodell, operativsystem, logg av bruk i tidsrommet feil oppstår, gruppetilhørighet. Personlig innhold sendes aldri med.
Hvorfor brukes den?
For å besitte nødvendig datagrunnlag til å rette feil som oppstår i tjenesten, samt for å se hvordan tjenesten brukes, slik at vi igjen får innsikt til videre produktutvikling
Hvor er opplysningene lagret?
i USA

Google Analytics

Opplysninger
Når og hvordan du bruker ulike funksjoner i tjenesten. For eksempel når du sjekker inn på en aktivitet. Personlig innhold sendes aldri med. IP-adresse blir sendt med for å utlede hvilket land og by du er i, men lagres ikke.
Hvorfor brukes den?
For å se hvordan tjenesten brukes, slik at vi igjen får innsikt til videre produktutvikling
Hvor er opplysningene lagret?
i USA

Vi inngår alltid databehandleravtaler med leverandører for å sikre at vi overholder våre forpliktelser etter personvernforordningen (GDPR), og at leverandørene ikke bruker dataene til andre formål. Hvis personopplysninger lagres utenfor EU/EØS, sørger vi for at leverandøren/landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel EU Model Contract Clauses.

Hvilke rettigheter du har

Siden vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til å:

 • å vite hva slags opplysninger vi har samlet om deg.
 • at vi retter og oppdaterer personopplysningene dine hvis de ikke er riktige.
 • å bli glemt og at vi sletter opplysningene dine.
 • at vi utleverer dine egne opplysninger til deg (dataportabilitet).
 • å protestere mot behandlingen.
 • å klage på vår behandling av personopplysninger eller sende en klage til Datatilsynet.

Send en e-post til support@choirmate.com hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter.

Oppbevaring av personopplysninger

Varighet

Vi lagrer personopplysninger så lenge du har en brukerkonto hos oss. Dersom du ber om sletting av brukerkontoen din vil du miste tilgangen til tjenesten og dataene dine vil bli slettet i løpet av 3 måneder.

Datasikkerhet

 • Trafikken mellom tjenesten og datasentre er kryptert.
 • Ditt eget innhold i tjenesten (meldinger, lydfiler, oppmøtedata osv.) blir lagret kryptert i datasentre hos Google (“encrypted at rest”).
 • Sjekklister og rutiner brukes for å jevnlig gjennomgå sikkerheten i app, tjeneste, infrastruktur og hos ansatte.

Endringer

Vi vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon finner du til enhver tid i tjenesten og på våre nettsider. Dersom det gjøres endringer i behandlingen av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres. Større endringer varsles i tjenesten og/eller på e-post.

**

Spørsmål og henvendelser om personvern kan sendes til support@choirmate.com.