ChoirMates oppmøteregistreringsfunksjon

Angi deltakelse på forhånd

Med ChoirMates kalenderfunksjon, kan medlemmer enkelt angi om de deltar på kommende øvelser, eller ikke. Dette hjelper dirigenter og sangere med å planlegge hver øvelse effektivt.

Oppgi grunn for fravær

Hvis du ikke kan delta på en øvelse, lar ChoirMate deg legge igjen en grunn for ditt fravær, og sikrer klar kommunikasjon med korets administratorer.

Oversikt over deltakelse

ChoirMate gir en tydelig oversikt over deltakelsesstatus for både dirigent, administratorer og sangere, noe som muliggjør bedre planlegging av øvelser og opptredener.

Hent oppmøterapporter i Excelformat

Etter arrangementer, kan administratorer laste ned Excel-rapporter over deltakelsen, enten for individuelle arrangementer eller for utvalgte tidsperioder, noe som bidrar til oppføring og organisering.

ChoirMate støtter at det kan hentes ut fremmøtedata i samme mal som forventes av Musikkens studieforbund, ved søknad om opplæringstilskudd. Dette gir en stor tidsbesparelse for rapporteringsjobben.

Følg veiledningen under for å importere fremmøtedata direkte til Musikkens studieforbund fra ChoirMate.

Du kan også åpne visningen av veiledningen i fullskjerm ved å trykke her. Benytt piltastene for å navigere frem og tilbake.

ChoirMate kan dessverre ikke tilby brukerstøtte for å fullføre søknadsprosesser hos Musikkens studieforbund.

Lykke til!